top of page

Uitlenen van Materiaal

Algemene voorwaarden voor het uitlenen van clubmateriaal

 • Het clubmateriaal kan geleend worden door :

  • Clubleden in opleiding. Het moet steeds zijn in het kader van clubduiken, opleidingsduiken of clubevenementen

  • Instructeurs in opleiding kunnen flessen huren in het kader van opleidingsduiken, proeven, duikorganisaties, zeestage …

 • Bij het overschrijden van de afgesproken huurtermijn zullen de extra dagen in rekening gebracht worden.

 • Bij het meermaals overschrijden van de huurtermijn of het niet nakomen van de overeengekomen voorwaarden kan het recht tot huren ontzegd worden.

 • Het gehuurde materiaal wordt ingeschreven in een register met naam en datum. Het dient steeds afgetekend te worden door de huurder bij het ophalen en het terugbrengen van het materiaal. De huurder blijft verantwoordelijk voor het materiaal en betaald er ook voor zolang er niet terug voor afgetekend is.

 • Gevulde flessen die uitgeleend worden moeten steeds gevuld terug ingeleverd worden.

 • De huurder verbind zich ertoe het materiaal niet verder te verkopen, verhuren of door te geven.

 • De huurder dient steeds zorg te dragen voor het materiaal en bij defect de verhuurder hiervan te verwittigen.

 • Bij verlies, schade door foutief gebruik of andere schade dan gebruiksschade zal de kostprijs van het materiaal of herstelling van de schade aan de huurder doorgerekend worden.

 • De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade of ongeval ook, die door het gehuurde materiaal of gebruik ervan zou worden veroorzaakt.

 • Kandidaat 1* duikers krijgen van de brevetverantwoordelijke een kaartje waarmee ze 5 maal een fles, ontspanner en jacket gratis kunnen lenen.

 • Voor meer info of afspraken kan je steeds contact opnemen met de materiaal verantwoordelijken :

Pieter Levens : Pieter.Levens@gmail.com
Peter Vanderheyden : peter--vanderheyden@outlook.com
 
Voorwaarden voor het huren buiten de vakantieperiode  (September tot Juni).

 • Het materiaal kan meegenomen worden tijdens de dinsdagtrainingen en moet steeds tegen de volgende dinsdag training terug ingeleverd worden.

 • Bijdrage in de slijtagekosten :

  • Jacket : 5€

  • Ontspanner set : 5€

  • Fles : 5€

Voorwaarden voor het huren tijdens de vakantieperiode (Juli en Augustus).

 • Het materiaal wordt uitgeleend vanaf de laatste training n Juni tot de eerste training in september.

 • Vóór half juni een mailtje sturen naar de materiaal verantwoordelijken zodat deze de voorraad kunnen checken en er nog tijd is om jou vraag te beantwoorden. Gezien er maar beperkt materiaal beschikbaar is geldt de regel eerst gevraagd is eerst gediend.

 • Er dient een waarborg van 100€ gestort te worden op rekening van de club BE61 3200 0715 3317 met de vermelding “Borg = uw naam”.

 • Bijdrage in de slijtagekosten :

  • Jacket : 20€

  • Ontspanner set : 20€

  • Fles : 20€

  • De volledig uitrusting : 50€

 • De waarborg en de bijdrage moeten gestort zijn voordat het materiaal kan meegenomen worden.

bottom of page