top of page
Lidmaatschap 2024
Ik was lid in 2023

Het verschuldigde bedrag dient op volgende rekening gestort te worden:

Neptunus WVM
IBAN: BE60 9734 2110 9770


Met het indienen van dit formulier heb ik kennis genomen van de administratieve regels inzake het lidmaatschap en voor duikende leden de vereisten inzake medische geschiktheid voor duikers. Ik aanvaard dat de bovenvermelde gegevens worden gebruikt door het bestuur en de verantwoordelijken van het duikonderricht voor de doelstellingen van de vereniging. Ik stem in met de vermelding van mijn naam, adres, telefoonnummer, e-mail en duikkwalificaties op een lijst ter beschikking van de leden van de vereniging

bottom of page